Christiansø

BORNHOLM

Vi sejler med M/S Ertholm.

Turen tager 55 minutter.

Ertholm blev bygget på HUSUM skibsværft i Tyskland i 1967.

Skibet kan medtage 294 passagerer.


Ertholmene.

Christiansø, Frederiksø og Græsholm.

Vi var med fredag kl. 10. Afgang Gudhjem.

Retur kl. 14.00. det var en god idé at bestille billetter i forvejen. Båden var fyldt.


Fæstningen

Året 1684 blev skelsættende for Ertholmene. Det år besluttede den enevældige konge Christian V (1670 - 1699) at opføre et militært anlæg, solidt funderet på de to klippeøer som skærmede naturhavnen.

Hvor der før havde været nødhavn for bornholmske fiskere gik nu – i perioder - op til 450 mand i gang med fæstningsbyggeriet, ledet af den dygtige norske fæstningsingeniør Anthon Coucheron.

Granitten til bastioner og mure blev brudt på stedet. Alle andre byggematerialer måtte fragtes over havet.


Først rejstes Storetårn på Christiansø, senere Lilletårn på Frederiksø. Mod det åbne hav opførtes på begge øer bastioner og ringmure.

I ly bag dem og tæt på havnen, placerede man fæstningens mange andre bygninger.

Øerne blev forbundet ved en flydebro, og i 1805 blev Danmarks første spejlfyr bygget inde i Storetårn. Under hele fæstningstiden blev der bygget og repareret på det militære anlæg.

I de to lange kaserner på Christiansø indrettedes små lejligheder til gifte soldater.

Den militære fæstning udviklede sig efterhånden til et lille samfund. I havnen var der livlig trafik. Handelsfartøjer kom med forsyninger, og flådens skibe søgte beskyttelse, fik repareret skader og tog vand og proviant ombord under deres manøvrer i Østersøen.


Besøg øernes egen hjemmeside.Tryk her.

Se billederne fra vores besøg. Tryk her.


Ertholmene

Frederiksø og Græsholm

Udsigt fra Christiansø mod FrederiksøVi sejlede med M/S Ertholm her på vej ind i havnen mellem Frederiksø og Christiansø

Med gode kanoner har man behersket indsejlingen

Copyright ©  All Rights Reserved